کتابخانه الکترونیک
جستجو بر اساس:
به ترتیب:
پوشه:
  • دستور العمل های هوانوردی
  • بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری
  • کتاب های درسی
  • نرم افزار های مورد نیاز برای ورود به کلاس آنلاین
  • ویدئو های آموزشی
  • فرم های ثبت نام و آموزش
20215171919433-06a8e468-6abd-4f12
نرم افزار های مورد نیاز برای ورود به کلاس آنلاین


adobe connect
545 بازدید
امتیاز : 3.00 از 2 رای
20215171926207-0c149213-ed09-43ff
بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری


PPL BOOKLET
115 بازدید
امتیاز : 1.00 از 1 رای
20215171926734-062d94cb-c807-437e
بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری


CPL BOOKLET
52 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20215171928145-cf738a35-6e6c-4eed
بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری


IR BOOKLET
20 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20215171929539-1c3209a2-d7b9-4014
بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری


ATPL BOOKLET
23 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021517192969-da147e2a-4aaf-4347
بوکلت های سازمان هواپیمایی کشوری


FOO BOOKLET
32 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021516194262-0c372389-4e92-4ae5
فرم های ثبت نام و آموزش


TRD-F02
50 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021516195971-3bffddc1-8776-4835
فرم های ثبت نام و آموزش


TRD-F03
21 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای