درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره Operational Engeenering در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره Operational Engeenering
نوع دوره : اصلی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 184 ساعت

سرفصل

 • Air law and ATC procedure
 • Air Ops
 • Aeronautical information publication
 • Flight planning and performance
 • Mass & Balance
 • Weather decoding
 • Annex6(I)
 • MEL - CDL
 • PBN
 • Fuel management
 • OM part B-C
 • CRM/ DCR/ SMS
 • MS Excel /Word skill
 • Practical Training

اهداف

دوره مهندسی عملیات برای اولین بار در ایران به سمت مرکز اموزش های هوایی هما به منظور اموزش نیروی متخصص در واحد عملیات شرکت هواپیمایی در بازه زمانی 184 ساعت برای افرادی که دارای مدرک CPL/IR یا FOO دارند طراحی شده است و هدف آن آموزش کاربردی علومی است که منظور مدیریت هزینه ، سوخت و زمان برای پرواز الزامی می باشد .این دوه برای افرادی که قصد فعالیت در ایرلاین ها ، مخصوصا واحد مهندسی عملیات را دارند مناسب میباشد.