درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CRM در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CRM
نوع دوره : اصلی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 18 ساعت

سرفصل

اهداف