درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CPL INTEGRATED در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CPL INTEGRATED
نوع دوره :
ماهیت دوره : هلیکوپتر
سطح دوره :
مدت : 354 ساعت

سرفصل

اهداف