درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CPL INTEGRATED در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CPL INTEGRATED
نوع دوره : اصلی
ماهیت دوره : هواپیما
سطح دوره :
مدت : 635 ساعت

سرفصل

اهداف