درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره CRM در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره CRM
نوع دوره : اصلی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • The history of CRM
  • The human error
  • Team work
  • TEM
  • Communication
  • Decision making
  • Situational awareness
  • Stress
  • Fatigue
  • Physiological limitation

اهداف

دوره DRM/CRM در صنعت هوانوردی برای آشنا سازی پرسنل عملیاتی یک شرکت هواپیمایی با موضوعاتی همچون Human error یا همان خطاهای انسانی و راهکاری مقابله با آن ، شناسایی تمدید ها و مدیریت آنها ،کارگروهی ،تاثیرات استرس و خستگی برروی پرسنل و بطور کلی آشنا سازی پرسنل برای مواجه با خطرات و مشکلات می باشد، این دوره 3 سال اعتبار دارد. این دوره برای تمامی پرسنل عملیاتی در یک شرکت به منظور بهبود سیستم کاری آنها مناسب می باشد.