درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره OCC در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره OCC
نوع دوره : اصلی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره :
مدت : 36 ساعت

سرفصل

اهداف